Nový dopravní automobil JSDH Popovičky

Pro náš sbor SDH Popovičky došlo v sobotu 21. září na dětském hřišti v Popovičkách k historické události. Během společenské akce s názvem „Rozloučení s létem“ nám byl od starosty obecního úřadu předán nový dopravní automobil.

Rozloučení s létem začínalo v 16:00 a již v tuto dobu byl přistaven dopravní automobil, který byl dle zadávacích podmínek vyroben ve společnosti Vesta Auto Corson, která výrobu vozu vyhrála ve výběrovém řízení. Oficiální předání z rukou starosty obce bylo naplánováno na 19:30, kdy bude přítomen i místní farář, aby novému automobilu požehnal a posvětil ho. Vozidlo bylo do té doby atrakcí pro nejmenší návštěvníky a vzbuzovalo zájem i u dospělých.
Z historického hlediska se jedná o vůbec první automobil pro naší jednotku. Při získávání dotace jsme netušili, že pokud všechno dobře dopadne, tak si dáme i velký dárek k výročí. Jelikož náš sbor byl založen roku 1899 jako SDH Chomutovice pod tehdejším názvem Župa Říčanská, takže jsme v letošním roce oslavili 120-ti leté výročí od založení sboru.
Okolnosti se tedy sešly naprosto dokonale a v 19:30 část místní jednotky předstoupila před vozidlo společně se starostou a farářem. Nejprve se slova ujal starosta obce a popřál hasičům, ať jim vozidlo slouží a úspěšně reprezentuje naší obec a sbor. Následně předal slovo panu faráři, který vozidlu požehnal a posvětil ho svěcenou vodou, stejně jako všechny přítomné členy jednotky. Potom došlo již k samotnému předání klíčů od vozidla veliteli jednotky a sboru Jaroslavu Švehlovi, který poděkoval za předání a řekl pár slov o tom, jak to celé začalo a o jaký automobil se jedná. Závěrem došlo k poděkování všem, kteří se podíleli na dotaci a byla předána květina Ing. Anně Beníčkové od našeho sboru jako poděkování za celkové vyřízení dotace.
Po předání bylo vozidlo odvezeno za potlesku přítomných občanů do „bezpečí“ a pokračovalo se ve společenské akci, kterou celé odpoledne a i ve večerních hodinách provázela hudba kapely Kapela pod altánem.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli ať už na vyřizování dotace, nebo na samotném předání automobilu. Chtěl bych také popřát našemu sboru a jednotce co nejvíce kilometrů bez nehod a bez šrámu. Přeji si, aby vozidlo sloužilo všem a v případě potřeby bylo vždy ve správnou chvíli na správném místě.