Domů

Vítáme Vás na našich stránkách a doufáme, že zde najdete mnoho užitečných informací o našem hasičském sboru. Aktivní činnost SDH Popovičky byla znovuobnovena 27.října 2003, kdy bylo založeno nové družstvo můžu. V následujícím roce za vydatné pomoci Obecního úřadu Popovičky byla zakoupena použitá stříkačka PPS-12R a nejnutnější vybavení. Bylo také sestaveno smíšené družstvo dorostu a proběhly první tréninky. Tímto krokem náš současný sbor navázal na činnost původní sboru, který v naší obci byl založen již roku 1899 SDH Chomutovice ( župa Říčanská ) ve složení 13 můžu.

V současné době se aktivně zapojujeme do dění v blízkém i ve vzdálenějším okolí. Aktivní je soutěžní družstvo mužů, žen a mladších žáků. Někteří naši svěřenci také závodí za okolní sbory ve starších a dorosteneckých kategoriích, které v současnosti nemáme v dostatečném počtu k sestavení vlastního družstva.

_______________________________________________________________________________________________